Dążyć czy dąrzyć

Jak się pisze?

Poprawnie

dążyć

Niepoprawnie

dąrzyć

Poprawna forma to "dążyć" zapisywane z "ą" i "ż".

Przykłady:

Miał w zwyczaju dążyć do celu niemal za wszelką cenę.

Staram się dążyć do coraz lepszych wyników, dlatego bardzo dużo trenuję.

Zawsze starała się dążyć do bycia jak najlepszą wersją samej siebie.