Niezwiązane czy nie związane

Jak się pisze?

Poprawnie

niezwiązane

Niepoprawnie

nie związane

Poprawny jest zapis łączny: "niezwiązane".

Uwaga! Forma rozłączna "niezwiązane" może być poprawna w przypadku, gdy chcemy podkreślić w zdaniu przeciwieństwo. Na przykład: "sznur był nie związany, a rozwiązany".

Przykłady:

To niezwiązane z tą sprawą, nie ma to znaczenia.

Podobno ich wizyty były niezwiązane z jej problemami.

Twierdził, że te obrażenia były niezwiązane z wypadkiem.