Humorze czy chumorze

Jak się pisze?

Poprawnie

humorze

Niepoprawnie

chumorze

Analogicznie do wyrazu "humor", poprawna forma to "humorze" zapisywane z pierwszą literą "h".

Przykłady:

Był tamtego dnia w nie najlepszym humorze.

Takie żarty niespecjalnie mnie śmieszą, to nie w moim humorze.

Cieszę się, że widzę cię w tak dobrym humorze.