Ukuł czy ukłuł

Jak się pisze?

Poprawnie

ukuł, ukłuł

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne, mają jednak różne znaczenia.

1. Ukuł - wytworzył coś poprzez kucie, wymyślił jakieś powiedzenie lub termin.

2. Ukłuł - zranił czymś, dźgnął.

Przykład:

Marcin przypadkiem ukłuł się w palec igłą podczas szycia.

To powiedzenie ukuł nasz wspaniały profesor, już ponad piętnaście lat temu.