Z nikąd czy znikąd

Jak się pisze?

Poprawnie

znikąd

Niepoprawnie

z nikąd

Poprawna jest pisownia łączna: "znikąd".

Przykłady:

Ktoś pojawił się znikąd i wykrzyczał moje imię.

Bohater serialu powiedział, że znikąd nie wyjdzie, dopóki jego córka nie zostanie odnaleziona.