Hahment czy chachmęt

Jak się pisze?

Poprawnie

chachmęt

Niepoprawnie

hahmęt, hachmęt, hahment, hachmęt, chachment

Poprawna forma to "chachmęt" zapisywane przez dwa "ch" i "ę".

Chachmętem dawniej nazywało się różnego rodzaju rozdroża, wertepy, czy manowce. Dziś słowo to określa często człowieka, który "chachmęci", czyli wprowadza chaos, zamieszanie, często w celu nieuczciwego odniesienia korzyści.

Przykłady:

Dla mnie to zwykły chachmęt, już nigdy u niego niczego nie kupię.

Nie zachowuj się jak jakiś chachmęt, tylko powiedz wprost, o co chodzi.

Nie będę robiła żadnych interesów z takim chachmętem. Próbował mnie oszukać.