Oto czy o to

Jak się pisze?

Poprawnie

oto, o to

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne. Mają jednak różne znaczenia, więc wybór konkretnej z nich powinien zależeć od kontekstu zdania.

 

1. Oto - słowo mające na celu skierować uwagę na coś lub na kogoś, a także wzmocnić dany element wypowiedzi.

Przykłady:

Oto i moja żona. Panie i Panowie, poznajcie Natalię.

Już prawie jesteśmy... O, oto i Twój prezent!

2. O to - przyimek mający za zadanie wskazanie rzeczy, o której jest mowa w zdaniu.

Przykłady:

Nie martwię się o to. Wiem, że sobie poradzimy.

O to chodziło! Świetnie, oby tak dalej.

Zapytałam go o to w środę, ale on również nie znał odpowiedzi.