Deżawi czy déjà vu

Jak się pisze?

Poprawnie

déjà vu

Niepoprawnie

deżawi

Poprawna forma to "déjà vu".

Déjà vu - odczucie, że jakaś sytuacja lub rzecz, którą widzi się po raz pierwszy, miała już miejsce w przeszłości, będąc równocześnie przekonanym, że to niemożliwe.

Przykłady:

Ale mam déjà vu. Czuję się, jakbym już kiedyś to widział.

Towarzyszy mi jakieś déjà vu, mam wrażenie, że kiedyś tu byłem... Choć nie byłem!