Nieopłacone czy nie opłacone

Jak się pisze?

Poprawnie

nieopłacone

Niepoprawnie

nie opłacone

Poprawna jest pisownia łączna: "nieopłacone".

Przykłady:

To zamówienie nadal jest nieopłacone?

Znalazłem tu jakieś nieopłacone rachunki, muszę się tym dziś zająć.