Prosze czy proszę

Jak się pisze?

Poprawnie

proszę

Niepoprawnie

prosze

Poprawna forma to "proszę" zapisywane z końcówką "-ę".

Prosić - zwracać się do kogoś z prośbą, proponować coś.

Przykłady:

Proszę, pójdź ze mną na ten mecz.

Proszę o jeszcze tydzień, naprawdę nie zdążę szybciej.

Od dawna proszę go o pomoc.