Przydałoby się czy przydało by się

Jak się pisze?

Poprawnie

przydałoby się

Niepoprawnie

przydało by się

Poprawna forma to "przydałoby się" z "przydałoby" zapisywanym łącznie.

Przykłady:

Przydałoby się to? Akurat jest niezła promocja.

Przydałoby się zacząć trenować, niedługo zaczyna się turniej.

Moim zdaniem w tym basenie przydałoby się jeszcze trochę wody.

Przydałoby się zrobić tu w końcu jakieś porządki.

Gdzie to kupiłeś? Przydałoby mi się coś takiego.