Niedowierzam czy nie dowierzam

Jak się pisze?

Poprawnie

nie dowierzam

Niepoprawnie

niedowierzam

Poprawna jest pisownia rozłączne: "nie dowierzam".

Przykłady:

Nadal w to nie dowierzam. Myślałam, że to jakiś sen.

Nie dowierzam własnym oczom.

Nie dowierzam, że po tylu latach opuścił waszą drużynę.