Stanął czy stanoł

Jak się pisze?

Poprawnie

stanął

Niepoprawnie

stanoł

Poprawna pisownia to "stanął" zapisywane przez "ą".

Przykłady:

Ich samochód stanął na środku drogi.

Byłoby dobrze, gdybyś do zdjęcia stanął obok niej.

Kto jako pierwszy stanął na tej ziemi?