Wrócisz czy wrucisz

Jak się pisze?

Poprawnie

wrócisz

Niepoprawnie

wrucisz

Poprawna forma to "wrócisz" zapisywana przez "ó".

Przykłady:

Zadzwoń, jak wrócisz do domu.

Jak wrócisz, możemy obejrzeć wspólnie jakiś film.

Może wrócisz do dawnej pasji i znowu zaczniesz śpiewać?

Jak stąd wrócisz? Pojedziesz autobusem, czy pójdziesz pieszo?