Dzień jak codzień czy dzień jak co dzień

Jak się pisze?

Poprawnie

dzień jak co dzień

Niepoprawnie

dzień jak codzień

Poprawna jest pisownia "dzień jak co dzień" z "co dzień" zapisywanym rozłącznie.

Inaczej: zwykły dzień, dzień taki jak każdy inny.

Przykłady:

Dzień jak co dzień. Wstałem rano, zjadłem śniadanie i poszedłem do pracy.

Nie wiem, co miałbym Ci odpowiedzieć, no dzień jak co dzień.

Wczoraj? Nic szczególnego się u mnie nie działo, dzień jak co dzień.