Nieprędko czy nie prędko

Jak się pisze?

Poprawnie

nieprędko

Niepoprawnie

nie prędko

Poprawny jest zapis łączny: "nieprędko".

Przykłady:

Nieprędko mi do pracy, chciałbym pierw skończyć studia.

Wydaje mi się, że nieprędko zapomnimy o dzisiejszym wieczorze. To była świetna impreza.

Ekipa remontowa stwierdziła, że nieprędko da radę to odbudować.