Powierzony czy powieżony

Jak się pisze?

Poprawnie

powierzony

Niepoprawnie

powieżony

Poprawna forma to "powierzony" zapisywane przez "rz".

Przykłady:

To jeden z obowiązków powierzonych mu przez jego rodziców.

Młody mężczyzna szybko zdradził powierzony mu przez kolegę sekret.