Nie zaszkodzi czy niezaszkodzi

Jak się pisze?

Poprawnie

nie zaszkodzi

Niepoprawnie

niezaszkodzi

Poprawna jest pisownia rozłączna: "nie zaszkodzi".

Przykłady:

Moim zdaniem nie zaszkodzi się go pierw zapytać o zdanie.

Muszę pierw przemyśleć, czy taka decyzja mi nie zaszkodzi. Nie chciałbym zrezygnować z pracy, jeśli nie znalazłbym żadnej innej.