Wyszłeś czy wyszedłeś

Jak się pisze?

Poprawnie

wyszedłeś

Niepoprawnie

wyszłeś

Poprawna forma to "wyszedłeś".

Przykłady:

O której wyszedłeś z pracy?

Dlaczego wyszedłeś ponad pół godziny przed czasem?

Nie rozumiem, dlaczego wyszedłeś w połowie imprezy.