Namyśli czy na myśli

Jak się pisze?

Poprawnie

namyśli, na myśli

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od kontekstu. Ze względu na różne znaczenia nie należy ich stosować zamiennie.

1. Namyśli - forma pochodząca od "namyśleć się", czyli myśleć wystarczająco długo na jakiś temat i dojść do jakiegoś wniosku, postanowić coś itp.

Przykłady:

Jak Twój mąż się namyśli, czy chce z nami jechać, będziemy mogli rozmawiać dalej.

Poczekamy, aż Kamil się namyśli. Bez niego nie mamy co podejmować jakiejś decyzji.

Jeśli się Pani namyśli i będzie bardziej zdecydowana, proszę o kontakt telefoniczny.

 

2. Na myśli - mniemać, mieć jakieś zdanie na jakiś temat, uważać coś.

Przykłady:

Nie to miałem na myśli, źle mnie zrozumiałeś.

O, właśnie to miałem na myśli. Tak jak mówisz.

Miałem na myśli wspólny wyjazd w góry, co o tym sądzicie?