Poszłaś czy poszedłaś

Jak się pisze?

Poprawnie

poszłaś

Niepoprawnie

poszedłaś

Poprawna forma to "poszłaś".

Niepoprawne "poszedłaś" może brać się ze skojarzenia do "poszedłeś", które w przypadku mężczyzn jest prawidłową formą.

Przykłady:

I jak tam, poszłaś w końcu do tego sklepu?

Gdy poszłaś do dentysty, posprzątałem w domu. Akurat miałem wolną godzinę.

Podobno poszłaś na otwarcie tamtego sklepu. Dużo było ludzi?