Trzcionka czy czcionka

Jak się pisze?

Poprawnie

czcionka

Niepoprawnie

trzcionka

Poprawny jest zapis "czcionka".

Czcionką nazywamy między innymi kształt i wielkość liter w druku.

Przykłady:

Powiedz mi, co to czcionka? Naprawdę ładnie wygląda.

Zalecana wielkość czcionki dla tego dokumentu to 14 px.

Proszę o zapisanie tego pogrubioną czcionką.