Ucznią czy uczniom

Jak się pisze?

Poprawnie

uczniom

Niepoprawnie

ucznią

Poprawny jest zapis "uczniom" pisany z końcówką "-om".

Przykłady:

Pani zadała uczniom dwie strony ćwiczeń w ramach zadania domowego.

Wszystkim uczniom bardzo spodobał się pomysł wycieczki klasowej.

W naszej szkole uczniom proponowane są liczne dodatkowe zajęcia, pomagające rozwijać pasje i zainteresowania.