Nie umiem czy nieumiem

Jak się pisze?

Poprawnie

nie umiem

Niepoprawnie

nieumiem

Poprawna jest pisownia rozłączna: "nie umiem".

Przykłady:

Przepraszam, ale naprawdę nie umiem Ci pomóc.

Od trzech lat uczę się języka włoskiego, a nie umiem nawet ułożyć jednego, kompletnego zdania.

Nie umiem się tym posługiwać, mogłabyś mi to wytłumaczyć?