Dla Julii czy dla Juli

Jak się pisze?

Poprawnie

Dla Julii

Niepoprawnie

Dla Juli

Poprawny jest zapis "Dla Julii" przez dwie litery "i" na końcu. 

Wyjątkiem może być chęć odmiany zdrobnionej formy imienia Julia, czyli Jula. Wówczas poprawnym zapisem byłoby "Dla Juli" zapisywane przez jedno "i" na końcu.

Przykłady:

Chciałbym kupić jakieś kwiaty dla Julii, mogłabyś mi coś polecić?

Organizujemy z przyjaciółmi przyjęcie urodzinowe dla Julii.

W ramach akcji charytatywnej udało się zebrać wystarczającą sumę na pomoc dla Julii i jej rodziny.