Uważam czy uwarzam

Jak się pisze?

Poprawnie

uważam

Niepoprawnie

uwarzam

Poprawny jest zapis "uważam" przez "ż".

Zgodnie z regułą, "ż" wymienia się w tym przypadku na "g": uważam - uwaga. 

Przykłady:

W ostatnim czasie bardziej uważam na lekcjach. Zauważyłem, że dzięki temu nie muszę później tak dużo uczyć się w domu.

Szczerze mówiąc, uważam na niego. Już raz miałem wrażenie, że próbował mnie oszukać.

Uważam naszego nauczyciela za bardzo inspirującą osobę, uwielbiam słuchać jego opowieści.