Zacząłeś czy zaczołeś

Jak się pisze?

Poprawnie

zacząłeś

Niepoprawnie

zaczołeś

Poprawny jest zapis "zacząłeś" z wykorzystaniem "ą".

Inaczej: rozpocząłeś.

Przykłady:

Podobno zacząłeś niedawno grać w szachy. Nie miałbyś ochoty się zmierzyć?

Zacząłeś już robić ten projekt? Zostało nam już tylko pięć dni.

Znacznie lepiej wyglądasz, odkąd zacząłeś grać w piłkę. Sport Ci służy.

Kiedy zacząłeś czytać książki? Nigdy Cię przy nich nie widziałam.