Nie mniej czy niemniej

Jak się pisze?

Poprawnie

nie mniej, niemniej

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne, jednak mają różne znaczenia.

1. Nie mniej - tak samo, podobnie. To konstrukcja, po której zwykle występuje "niż" lub "aniżeli".

Przykłady:

Ta suknia podobała mi się nie mniej niż ta, którą już zamówiłam. Obie było fantastyczne.
Czytanie tej książki było nie mniej przyjemne niż tamtej.

2. Niemniej - popularny spójnik o znaczeniu podobnym do: "ale", "mimo to". Bardzo często pojawia się w parze z "jednak", tworząc zwrot "niemniej jednak".

Przykłady:

Mamy jeszcze mnóstwo pracy, niemniej jednak postaramy się dotrzeć na czas.

Kamil kupił w zeszłym roku motocykl, niemniej nie miał zbyt dużo czasu, by na nim pojeździć i zrobił to dotychczas tylko dwa razy.