Nienastawione czy nie nastawione

Jak się pisze?

Poprawnie

nienastawione

Niepoprawnie

nie nastawione

Poprawny jest zapis łączny: "nienastawione".

Przykłady:

Ich starania są nienastawione na zysk. Chcą po prostu bezinteresownie pomagać potrzebującym.

Planuję stworzyć pewien projekt, jednak jest on zupełnie nienastawiony pod tę grupę docelową.