Tempie czy tępie

Jak się pisze?

Poprawnie

tempie

Niepoprawnie

tępie

Obie formy mogą być poprawne w zależności od znaczenia.

Znaczenie: forma rzeczownika "tempo", oznaczającego między innymi szybkość wykonywania jakiejś czynności, czy rytmiczność.

Uwaga! Zapis "tępię" z wykorzystaniem podwójnego "ę" również mógłby być poprawny jako forma czasownika "tępić".

Przykłady:

Mógłbyś robić to w nieco szybszym tempie?

Nie grasz w odpowiednim tempie. Spróbuj trochę zwolnić w tym miejscu.

Panowie, przyśpieszmy trochę. W takim tempie nie skończymy tego nawet w pół roku.