Niezapłacone czy nie zapłacone

Jak się pisze?

Poprawnie

niezapłacone

Niepoprawnie

nie zapłacone

Poprawny jest zapis łączny: "niezapłacone".

Przykłady:

To zamówienie nadal jest niezapłacone.

Musiał opłacić niezapłacone rachunki wraz ze stosownymi odsetkami.

Miał podobno jakieś niezapłacone mandaty za nieprawidłowe parkowanie.