Niewykonanie czy nie wykonanie

Jak się pisze?

Poprawnie

niewykonanie

Niepoprawnie

nie wykonanie

Poprawny jest zapis łączny: "niewykonanie".

Przykłady:

Niewykonanie pracy na czas poskutkowało złością ich zleceniodawców.

Za niewykonanie tego zadania domowego groziła mi nawet ocena niedostateczna.

Przez niewykonanie tego zadania musiałem na następny dzień zrobić dwa razy więcej.