Spróbujemy czy sprubujemy

Jak się pisze?

Poprawnie

spróbujemy

Niepoprawnie

sprubujemy

Poprawna forma to "spróbujemy".

Przykłady:

Możliwe, że razem z moim bratem spróbujemy wziąć udział w tym konkursie.

Może spróbujemy pójść na poprawę tego sprawdzianu?

Podczas tych wakacji spróbujemy wspólnie nauczyć się pływać.