Obserwuje czy obserwóje

Jak się pisze?

Poprawnie

obserwuje

Niepoprawnie

obserwóje

Poprawna forma to "obserwuje" zapisywane z końcówką "-uje".

Przykłady:

Wieczorami Monika bardzo chętnie obserwuje gwiazdy na niebie.

Ich pies zawsze bacznie obserwuje ludzi idących ulicą.

Dlaczego mnie pan tak obserwuje, o co chodzi?