Zatem czy za tem

Jak się pisze?

Poprawnie

zatem

Niepoprawnie

za tem

Poprawny jest zapis łączny: "zatem".

Przykłady:

Zgłosił się pierwszy, zatem nie mam pretensji, że to on został wybrany.

Mamy zastępstwo za matematykę, zatem chyba nie będzie dziś kartkówki.

Kupiłem niedawno rower, zatem zacząłem na nim jeździć.