Kontynuujemy czy kontynułujemy

Jak się pisze?

Poprawnie

kontynuujemy

Niepoprawnie

kontynułujemy

Poprawna forma to "kontynuujemy" zapisywane bez użycia litery "ł".

Przykłady:

Na szczęście wrócił już do pełni sił, dlatego kontynuujemy nasze treningi.

Już jestem, kontynuujemy tamtą rozmowę?

Na dzisiejszej lekcji kontynuujemy temat ułamków.