Niekarany czy nie karany

Jak się pisze?

Poprawnie

niekarany

Niepoprawnie

nie karany

Poprawny jest zapis łączny: "niekarany".

Przykłady:

Spokojnie, jest niekarany i ma na to odpowiedni dokument.

Niestety, ale w takich instytucjach może pracować tylko niekarany człowiek.

Pomimo budzących wątpliwości szefowej tatuaży, dostał tę pracę dzięki temu, że okazał się niekarany.