Międzyinnymi czy między innymi

Jak się pisze?

Poprawnie

między innymi

Niepoprawnie

międzyinnymi

Poprawny jest zapis rozłączny "między innymi".

Przykłady:

Mój brat w ostatnim czasie bardzo mi pomagał. Między innymi naprawił mój stary telewizor.

Byli bardzo uzdolnieni i dobrze radzili sobie w różnych dyscyplinach sportowych. Trenowali między innymi piłkę nożną i siatkówkę.

Miał w domu różne zwierzęta. Między innymi dwa koty, psa i trzy świnki morskie.