Co niektórzy czy coniektórzy

Jak się pisze?

Poprawnie

co niektórzy

Niepoprawnie

coniektórzy

Poprawny jest zapis rozłączny: "co niektórzy".

Przykłady:

Odnoszę wrażenie, że co niektórzy tego nie rozumieją.

Co niektórzy moi koledzy mają już własne rodziny.

Myślę, że co niektórzy piłkarze  z ich klubu grają na naprawdę wysokim poziomie.