Hola czy chola

Jak się pisze?

Poprawnie

hola

Niepoprawnie

chola

Poprawna forma to "hola" zapisywane z pierwszą literą "h".

Hola - wykrzyknienie oznaczające sprzeciw, zakaz. Ma z reguły na celu powstrzymać kogoś przed jakimś niepożądanym działaniem.

Przykłady:

Hola, hola! Gdzie się tak śpieszysz?

Hola, dlaczego grzebiesz w mojej szafce?!