Plastik czy plastyk

Jak się pisze?

Poprawnie

plastik, plastyk

Niepoprawnie

-

Obie formy są poprawne.

Uwaga! Plastykiem zapisywanym z "y" można nazwać również np. artystę zajmującego się jakąś sztuką plastyczką.

Przykłady:

Mam w domu dużo starego plastiku, chyba go wyrzucę.

Staram się nie zużywać zbyt wielu plastikowych butelek.

Chyba zostało to zrobione z plastyku