Comiesięczne czy co miesięczne

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

comiesięczne

Niepoprawna pisownia

co miesięczne

Poprawny jest zapis łączny: "comiesięczne".

Przykłady:

Zawsze w ostatni piątek miesiąca organizowaliśmy comiesięczne spotkania z moimi kolegami.

W tym miejscu odbywają się comiesięczne turnieje.

Jako sportowiec zawsze bardzo chętnie stawiał się na comiesięczne badania kontrolne.