Zwycięzcy czy zwycięscy

Jak się pisze?

Poprawnie

zwycięzcy, zwycięscy

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od znaczenia.

  • zwycięzcy - dopełniacz, celownik, oraz miejscownik liczby pojedynczej, a także mianownik i wołacz liczby mnogiej pochodzące od rzeczownika "zwycięzca".
  • zwycięscy - mianownik, oraz wołacz liczby mnogiej pochodzące od przymiotnika "zwycięski".

Przykłady:

Zwycięscy zawodnicy po kolei podchodzili do pięknego podium

Po wygranym meczu zwycięzcy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.

Zwycięzcy zajęli swoje miejsce na podium, po czym został odegrany hymn ich reprezentacji.

Zwycięscy gracze pogratulowali pozostałym dobrej gry.