Wskórać czy wskurać

Jak się pisze?

Poprawnie

wskórać

Niepoprawnie

wskurać

Poprawna forma to "wskórać" zapisywane z "ó".

Przykłady:

Co chciałeś wskórać takim zachowaniem?

Niestety nie udało mi się nic wskórać. Pani nie może nam naciągnąć tego do dwójki. Musimy napisać poprawę tego sprawdzianu.