Niemalże czy nie malże

Jak się pisze?

Poprawnie

niemalże

Niepoprawnie

nie malże

Poprawny jest zapis łączny: "niemalże".

Niemalże - niemal, prawie.

Przykłady:

Udało mu się napisać ten sprawdzian niemalże idealnie.

Tort smakował wszystkim tak bardzo, że niemalże nie zostało po nim śladu.

Niestety od kilku miesięcy niemalże się nie spotykamy.