Zgoła czy z goła

Jak się pisze?

Poprawnie

zgoła

Niepoprawnie

z goła

Poprawny jest zapis łączny: "zgoła".

Przykłady:

Okazało się, że jej zdanie było zgoła inne od mojego.

Miał na myśli coś zgoła innego.

Ta wycieczka była zgoła odmienna od poprzedniej.