Niepoprawny czy nie poprawny

Jak się pisze?

Poprawnie

niepoprawny

Niepoprawnie

nie poprawny

Poprawny jest zapis łączny: "niepoprawny".

Przykłady:

Moim zdaniem zachowywał się on w dość niepoprawny sposób.

Okazało się, że wprowadziła niepoprawny kod.

To chyba niepoprawna odpowiedź. Nie pasuje do krzyżówki.