Darzyć czy dażyć

Jak się pisze?

Poprawnie

darzyć

Niepoprawnie

dażyć

Poprawna forma to "darzyć" zapisywane z "rz".

Przykłady:

Kuba miał w zwyczaju darzyć swoich pracowników ogromnym zaufaniem.

Darzę jej rodziców naprawdę bardzo dużym szacunkiem.