Coraz bardziej czy co raz bardziej

Jak się pisze?

Poprawnie

coraz bardziej

Niepoprawnie

co raz bardziej

Poprawna forma to "coraz bardziej" z "coraz" zapisywanym łącznie.

Przykłady:

Zaczyna mnie to coraz bardziej irytować.

Starał się coraz bardziej, ale efekty wcale nie były lepsze.

Coraz bardziej przykładał się do nauki, dzięki czemu dostawał jeszcze lepsze oceny.