Coraz czy co raz

Jak się pisze?

Poprawnie

coraz

Niepoprawnie

co raz

Poprawny jest zapis łączny.

Coraz - wyraz oznaczający stopniowe nasilanie się czegoś lub częste powtarzanie się czegoś w niewielkich odstępach czasowych.

Uwaga! Forma "co raz", również może być poprawna w znaczeniu: "raz po raz". Przykład: "Choć Maciek ostatecznie zdał test, przy poprzednich próbach co raz popełniał ten same błędy przy tych samych zadaniach".

Przykłady:

Kiedy znów do mnie przyjdziesz? Coraz rzadziej się spotykamy.

Oby tak dalej, idzie Ci coraz lepiej!

Marcin bardzo często zmienia swoje samochody, niemal za każdym razem przyjeżdża coraz to nowszym modelem.